Loading...
Jörg Dürre
Fenecon GmbH Satış Müdürü

Proje Geliştirme Serisi (Moderatör: Holger Herbst – Bipvloft- Kurucu Ortak & İdari Direktör)

Endüstriyel Ortamda Enerji Depolama için Açık Kaynaklı Enerji Yönetim Yazılımı

  30 dakika
  30 Haziran 2021 / 13:30-14:00

SEANS 1