Loading...
Tolga Özdemir**
CEO of Kontek Energy

Yeni Teknolojiler Serisi (Moderatör: Holger Herbst - TG Expo İş Geliştirme Müdürü)

Seans 2

Hibrit Enerji Santrallerinin Potansiyeli

  45 dakika
  24 Mart 2021 / 15:00-15:45