Loading...
Harun Girgin
IDECO Kurucu Ortak-Genel Müdür

Proje Geliştirme Serisi (Moderatör: Holger Herbst – Bipvloft- Kurucu Ortak & İdari Direktör)

PV Proje Geliştirme ile Globalleşme

  30 dakika
  30 Haziran 2021 / 13:00-13:30

SEANS 1