Loading...
Hamzeh Buqaei
SMA Middle East Limited (DMCC) - İş Geliştirme Müdürü MENA

Haziran

Yeni Teknolojiler Serisi (Moderatör: Holger Herbst - Bipvloft - Kurucu-Ortak & İdari Direktör)

%100 Yenilenebilir Enerjiye Geçiş

  45 dakika
  2 Haziran 2021 / 15:00-15:45

SEANS 2